ЫРЫ АНЧЫЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тыва национал хогжум херекселдери — биле таныжар: Дети — моё главное богатство, в окружении которых я нахожусь и на работе, и дома… Для меня в жизни нет большего счастья, чем постоянно ощущать себя нужной детям! Ол уеде Дамды кирип келир. Сыын мыйгак турлаа болган Сынннар эдээ торээн черим Сырынналдыр манннап орар Сыын баштыг чарыларым. Оркестрнин удуртукчузу Аяна Могуш Самыяевна.

Добавил: Aragami
Размер: 41.25 Mb
Скачали: 57899
Формат: ZIP архив

Мен-даа дыка —ла ойнап хогледим, эриир дер бардым уруглар, хуулгаазын хапчыгажым кайыл? Ол хуулгаазын ыяшты менээ Соок-Ирей берип каан турган чуве. Хуулгаазын-на дээр, анаа ындыг ыяш-ла чорду, шивиге дээртиримге чуу-даа унмес чорду.

Шончалай база Тыва болуу

Анчы кижинин езулалынын дугайында ооренир бис 3. Орук дургаар оон соондан халыыр дээштин туруптум. Будуун аразынга бузурба, Чаадын алдынга чажырба!

Что происходит, когда объективную информацию скрывают от населения? Куулар Сесек Кертик-ооловна Восстановить пароль Вход Регистрация. Залды кышкы арга-биле дерип каан, чер-черлерде бичии шивижигештерни салгылаан, азыг черде конгулуурлуг улуг терек ыяш турар.

  ЭЛЬДАР МАНСУРОВ GAME OF FATE СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Жаратканды ырыы ырдаган кичинекей кыз менен бала талантбек тимурбек Дилгижек богун бистин уругларывыстын чараш байырлалы болур, ынчангаш бистин уругларывыс-биле ойнап-хоглээр сен, ол ырры ыяжынны хар-Кадайга берип кор.

ЫРЫ, ШҮЛҮКТЕР | Шын

Шупту уруглар туруп келинер:. Тема, сорулгазы — биле таныштырар.

Может ли честно и своевременно поданная информация спасти жизни людей? Онгур чараш ойнаарактан шивижикке азыптайн. Улустун езу-чанчылдарынга ынак болурун, тыва чоннун езу. Олар ажыл — херээнден ангыда ырлаарынга, хоомей — каргыраалаарынга, салым чаянныг чораанар. Уруум харжыгаш, изиргени бердим.

Форма поиска

Чаа-Чылды кады уткуп силернин биле хороводтап ойнаар дээш келдим. Залдын ортузунда шинник-чараш шиметтинген шиви турар. Ток дээш, Донга бажынга дегзин! Долгандыр хоровод ойнаар бис. Соок-Ирей мени байырлал мурнунда эртежик баргаш шивижигешти чырыдыпбелеткеп каарын чагаан турган кижи.

Анчы кижинин ыдыктыг сагыыр чанчылдарын немей бижи: Всем желаем любви, искренней и чистой. Чуну — даа эккел дээрге эккээр, игилчи боду безин туреп, могай берген. Оон алгаш коорге чангыс хылдын бажы ийи адыр апарган боор. Янзы-буру анчыгаштар кылдыр кеттинген уруглар залче хоглуг аялга адаа-биле кирип келир.

  МОСКВА КВА КВА АКСЕНОВ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Бис анаа чоргаарланыр ужурлуг бис. Казыргылай эстеп, кайыын тура чаап тур. Пожалуйста, введите ваш Email. Праздник для мальчишек 23 февраля. Бээр боже олуруп дыштанынар.

Я очень люблю и ценю детей, потому что самая большая ценность на земле это — дети. Дилгижек танцылап кирип келир.